Home Landelijke radio NOB verkoopt Media Park aan TCN Property Projects

NOB verkoopt Media Park aan TCN Property Projects

Het Nederlands Omroep Bedrijf (NOB) en TCN Property Projects hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de verkoop van het Media Park in Hilversum. TCN telt 150 miljoen euro neer voor het mediacomplex. De voorgenomen transactie vindt plaats onder voorbehoud van instemming van een aantal bevoegde organen, waaronder de Nederlandse Staat, aandeelhouder van NOB. Verwacht wordt dat de transactie eind maart wordt afgerond.

De verkoop van het Media Park is onderdeel van de herstructurering van het NOB. Door deze herstructurering ontstond onder meer een zelfstandig vastgoedbedrijf. Dit bedrijf bestaat voor een belangrijk deel uit het Media Park. Ontwikkeling en beheer van vastgoed is een activiteit die niet tot de kerntaken van NOB behoort. Om die reden wordt het Media Park samen met de bijbehorende beheerorganisatie verkocht.

Het Media Park is bijna 30 hectare groot, waarvan NOB circa 23,5 hectare in eigendom heeft met ongeveer 150.000 m2 verhuurde kantoor-, studio- en overige ruimte. Op het park zitten alle publieke en een aantel commerciële omroepen gehuisvest.

In samenwerking met de Publieke Omroep, de gemeente Hilversum en de provincie Noord-Holland is een Masterplan opgesteld dat voorziet in aanzienlijke ontwikkelingsmogelijkheden. TCN is van plan de ingezette ontwikkeling van het Media Park als vestigingsplaats voor de media-industrie voort te zetten.

In oktober 2002 verkocht NOB al een aantal gebouwen op het Media Park aan Publieke Omroep en NOS Radio en Televisie. Daarnaast verkocht NOB in de loop van 2001 en 2002 een groot aantal gebouwen buiten het Media Park.