Home Landelijke radio Nederland krijgt extra DAB-kavel

Nederland krijgt extra DAB-kavel

Het ministerie van Economische Zaken is tevreden over de Regionale Radiocommunicatie Conferentie (RRC-06) die onlangs werd gehouden in Genève. Medewerkers van het ministerie onderhandelden met meer dan 100 andere landen om de frequentieruimte voor nationale digitale omroeptoepassingen (televisie en radio) te verbeteren.

Het frequentiegebied waarover in de Conferentie is onderhandeld omvat ongeveer 120 landen uit ‘regio 1’. Deze regio bestaat uit Europa, Afrika, de Arabische regio, het grondgebied van de voormalige Sovjet Unie en Iran.

Nederland heeft drie landelijke DAB-multiplexen gekregen voor radio. Dat waren er voorheen twee. Ze komen beschikbaar per 17 juni 2007. De landelijke publieke omroepen krijgen één van de drie multiplexen. De rest is voor commercieel verbruik.

In het najaar zal de tweede kamer worden geïnformeerd over de verdeling van de gerealiseerde extra frequentieruimte, het verwachte tijdpad van ingebruikneming van de frequenties en de herplaatsing van de niet omroepdiensten in de betreffende frequentiebanden.