Home Landelijke radio Ministerraad akkoord met begroting Publieke Omroep

Ministerraad akkoord met begroting Publieke Omroep

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met de mediabegroting voor de periode 2004-2008. Daarin is vastgelegd hoe de in het regeerakkoord overeengekomen bezuinigingen (40 miljoen euro in 2004, oplopend tot 80 miljoen euro in 2007) bij de publieke omroep worden ingevuld. De landelijke publieke omroep heeft al constructief meegewerkt aan een bezuiniging van 40 miljoen in 2004 en moet in de periode 2005-2007 nog 24 miljoen bezuinigen.

De bezuinigingen zullen vooral moeten worden gevonden in overhead en de efficiency van de organisatie. Het budget voor de landelijke publieke omroep voor 2004 bedraagt 672,1 miljoen euro. Bij andere media instellingen wordt vanaf 2005 12 miljoen euro bezuinigd, oplopend tot 16 miljoen euro in 2007. Deze bezuinigingen worden onder andere gevonden bij het Muziekcentrum van de Omroep en de Wereldomroep.

Daarnaast wil het kabinet prestatieafspraken maken om de beleidsvoornemens van de publieke omroep om te zetten in concrete en zichtbare resultaten voor het seizoen 2004/2005. Het gaat daarbij om afspraken over een groter aanbod van Nederlands drama, kunst en cultuur, meer diversiteit, meer aandacht voor jongeren, een grotere toegankelijkheid voor mensen met een handicap en een strategie voor radio en nieuwe media.