Home Landelijke radio Minister wil Programmaraden afschaffen en meer Vlaamse radiozenders in standaardpakket

Minister wil Programmaraden afschaffen en meer Vlaamse radiozenders in standaardpakket


Minister Marja van Bijsterveldt (Media) heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee de programmaraden worden afgeschaft. Daarnaast wordt er in de brief vastgesteld wat er in het (digitale) standaardpakket op de kabel moet zitten. Een van de belangrijkste wijziging is dat alle vijf de Vlaamse publieke radiozenders in het digitale standaard moeten komen te zitten. Op dit moment staat nog in de wet dat er twee Vlaamse publieke zenders op de analoge kabel moeten zijn.

"De sterke verbondenheid tussen Nederland en België in de Nederlandse taal en de populariteit van deze programmering bij het Nederlandse publiek hebben geleid tot de uitbreiding van de 'must carry' voor de Vlaamse publieke omroep", schrijft de minister in het voorstel. "Met de uitbreiding van het aantal televisiezenders en in het licht van toenemende distributiecapaciteit wordt het ook oppertuun geacht om alle radiozenders van de VRT onder de 'must carry' te brengen."

Naast de Vlaamse zenders moeten ook vijf van de zes algemene Nederlandse landelijke publieke radiozenders te horen zijn. Daarnaast moet per provincie één regionale publieke radiozender, per gemeente één lokale publieke radiozender en eventueel een extra lokale publieke radiozender gericht op specifieke bevolkings- en leeftijdsgroepen opgenomen zijn. Voor analoge kabelaansluitingen blijft de regel dat slechts twee Vlaamse radiozenders in het standaardpakket moeten zitten.

Voor aanbieders via satelliet geldt niet de verplichting om regionale of lokale zenders door te geven. Voor Digitenne gelden tot 1 februari 2017 afwijkende regels. Dat pakket bestaat uit 25 zenders en de regels voor doorgifte van 'aangrenzende regionale' en lokale tv-zenders en lokale radiozenders vervallen.

Programmaraden
Zoals aangekondigd wil de minister af van de Programmaraden. "De advisering door programmaraden is omslachtig, soms ondoorzichtig, past niet meer bij de bovenregionale exploitatie van kabelnetwerken en geeft aanleiding tot steeds meer geschillen die eindigen bij het Commissariaat voor de Media of de rechter." Ze denkt dan ook dat de nieuwe wet voor minder kosten zorgt. "Kabelbedrijven hoeven geen rekening meer te houden met de adviezen van lokale programmaraden, commerciële omroepen hoeven hun zenders niet meer aan lokale programmaraden te presenteren en gemeenten dragen geen verantwoordelijkheid meer voor de
benoeming van leden van de programmaraden. Verder zal het Commissariaat voor de Media niet meer hoeven op te treden in geschillen tussen kabelbedrijven en lokale programmaraden."

Kabelraden.nl, de belangenvereniging van Programmaraden, vindt dat de minister kijkers en luisteraars in de steek laat. "De minister schrapt de invloed op het pakket via programmaraden en zet daar niets tegenover."

Een voorstel om consumenteninvloed op de pakketten te waarborgen via verplichte consumentenonderzoeken wijst de minister af. "Dit waarborgmodel is omslachtig, zal aanleiding blijven geven tot juridische procedures en houdt onnodige regeldruk in stand", schrijft de minister.