Home Landelijke radio Meer invloed kabelraden op analoge en digitale kabelaanbod

Meer invloed kabelraden op analoge en digitale kabelaanbod

De Tweede Kamer heeft een motie van CDA-kamerlid Joop Atsma en ChristenUnie-kamerlid Arie Slob aangenomen waarin gepleit wordt voor versterking van de positie van programmaraden en uitbreiding van de invloed van programmaraden over het digitale kabel- en etheraanbod. Naast CDA en ChristenUnie hebben ook SP, D66, PvdD, SGP en het lid Verdonk voor de motie gestemd.

Tot nu toe voorzag de mediawet alleen de rol van programmaraden voor het analoge kabelaanbod. Daar komt het digitale aanbod nu bij, ook in de ether. De motie is ook een signaal voor de minister. Op dit moment wordt namelijk gewerkt aan een nieuwe regeling voor consumenteninvloed, waarbij de toekomst van programmraden ter discussie staat. De Kamer geeft hiermee aan meer te voelen voor versterking van de programmaraden.

In antwoord op kamervragen heeft de minister aangegeven de voor- en nadelen van verschillende modellen voor consumenteninvloed nog eens op een rijtje te willen zetten.
Volgens die brief is er reden om op zoek te gaan naar een alternatief voor het programmaradenmodel. Als alternatief heeft de minister inmiddels het co-reguleringsmodel voorgesteld. Een aantal fracties aarzelt echter over de verdienste van dat model. Zij zouden in elk geval ook willen weten of het mogelijk is de positie van programmaraden te versterken.

Naar aanleiding daarvan is de bepaling over het co-reguleringsmodel uit het wetsvoorstel voor de Multimediawet gehaald. Dat geeft de mogelijkheid om de voor- en nadelen van de verschillende modellen nog eens op een rij te zetten en nadere vragen van de Kamer te beantwoorden. De minister is voornemens om op dit onderwerp terug te komen in de brief over omroepdistributie die de Tweede Kamer volgend voorjaar kan verwachten. [Kabelraden]

Vorig artikelZendmasten piraten steeds hoger
Volgend artikelAnita Witzier sjoelt het beste bij 538