Home Landelijke radio Minister wijst gemeenten nogmaals op bekostigingsplicht lokale omroep

Minister wijst gemeenten nogmaals op bekostigingsplicht lokale omroep

Minister Marja van Bijsterveldt (Media) heeft gemeenten nogmaals gewezen op hun wettelijke plicht de lokale publieke omroep te bekostigen. Dat schrijft het magazine van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG).

In een brief aan de VNG schrijft de minister dat diverse gemeenten die bekostiging niet adequaat hebben opgepakt. Hoewel zij zich niet wil mengen in de gemeentelijke besluitvorming, wijst zij wel vanuit haar verantwoordelijkheid voor het gehele publieke bestel op de wettelijke verplichting.

Volgens de Mediawet moet een gemeente de lokale publieke media-instelling bekostigen, als de gemeenteraad positief adviseert over de representativiteit van het orgaan dat het programmabeleid bepaalt. Die bekostiging moet zodanig zijn, dat op lokaal niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien; bovendien moet de continuïteit van de bekostiging gewaarborgd zijn. Als indicatie geldt een bedrag van 1,30 euro per inwoner.

De VNG heeft gemeenten twee jaar geleden al gewezen op de wettelijke verplichting die op 1 januari 2010 is ingegaan. De minister vraagt de VNG nu dit nog eens te doen.

De Tweede Kamer gaf eerder al aan dat ze een verplichting wil voor gemeenten om te bekostingen. Volgens de vereniging van lokale omroepen OLON krijgt een meerderheid van de omroepen te weinig.