Home Landelijke radio Minister benoemt Marco Pastors tot bemiddelaar radiozendmasten

Minister benoemt Marco Pastors tot bemiddelaar radiozendmasten


Marco Pastors is door minister Verhagen van Economische Zaken benoemd tot bemiddelaar tussen NOVEC en Broadcast Partners. Hij moet binnen twee weken kijken hoe het vermogen van de radiozendmasten op een veilige manier op peil gebracht kan worden.

In juli brak er brand uit in de zendmasten van Lopik en Smilde. Het onderzoek naar de oorzaak van die brand is nog niet afgerond. Uit voorzorg en uit oogpunt van veiligheid heeft de beheerder van de masten, Novec, het zendvermogen beperkt. De ontvangst van diverse radiozenders is daardoor in delen van Nederland minder goed dan voorheen. Een van de exploitanten van de zendinstallaties in de masten, Broadcast Partners (BP), eist verhoging van het zendvermogen.

"Het is buitengewoon vervelend dat de slechte ontvangst zo lang duurt", aldus minister Verhagen. "Daarom heb ik een bemiddelaar benoemd. Het op een veilige manier herstellen van het bereik van de masten heeft prioriteit."

Voormalig wethouder van Rotterdam Pastors streeft naar een oplossing van de situatie waardoor de ontvangst van de radiozenders met behoud van veiligheid van dezelfde kwaliteit is als voor de brand. Hij zal worden bijgestaan door een onafhankelijk technisch expert.