Home Landelijke radio Mediabestedingen dalen flink in 2009

Mediabestedingen dalen flink in 2009

De netto mediabestedingen zijn in 2009 met 12,4 procent gedaald tot ruim 4,9 miljard euro. Dit blijkt uit het Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2009 van Nielsen. Alleen internet had nog een kleine groei. Printmedia kreeg de grootste klap.

De netto mediabestedingen aan televisie daalden met 8,7 procent. Radio had duidelijk meer te lijden onder crisis en sloot 2009 af met een daling van bijna 16 procent. Bij printmedia is de daling 20,4 procent.

Het Radio Advies Bureau (RAB) meldde eerder een daling van de advertentieinkomsten van 15,7 procent in 2009.

Voor het berekenen van de bestedingscijfers wordt jaarlijks een enquête uitgezet onder media-exploitanten in Nederland, waarin gevraagd wordt een opgave te doen van de netto advertentie-inkomsten over het afgelopen jaar.