Home Landelijke radio Luyckx heeft vertrouwen in het nieuwe 3FM

Luyckx heeft vertrouwen in het nieuwe 3FM

“De sfeer en eenheid is de afgelopen tijd sterk verbeterd”. Dat zegt Zendercoördinator Florent Luyckx van Radio 3FM. En dat is nou juist wat 3FM voorheen miste. Spreekbuis had een gesprek met Luyckx. “Nee, de eenheid is stap voor stap gegroeid. Gaandeweg het hele proces werden de mensen steeds enthousiaster, omdat ze zagen dat de omgeving waarin ze hun werk deden aan het veranderen was en dat leidde tot een frisse nieuwe spirit. Natuurlijk wil iedereen die een programma maakt op een groot station als 3FM daar heel erg trots op zijn. Maar er was weinig respect onderling, sterker nog, er was regelmatig kritiek op elkaar. Als je wilt bouwen aan iets, maar je hebt het gevoel dat er tegengestelde krachten in de weg staan, dan ben je niet meer echt gemotiveerd als programmamaker. Hoewel sceptisch realiseerde ook de omroepen hoe belangrijk het was om er een team van te maken. Dat is gelukt en het resultaat is een trotse, hechte groep mensen en veertien sterke nieuwe programma’s.”

Luyckx heeft de nieuwe programmering met een bepaalde gedachte proberen te maken. “Uitgangspunt was een logische programmering te maken die onze volledige doelgroep, jongeren van 15 tot 35 jaar, aanspreekt. Eerst hebben we onderzoeksgegevens verzameld over de beschikbaarheid van die doelgroep en het luistergedrag. Dan gaat het om zaken als wat verwacht men op welk moment van de dag, de mate van aandacht waarmee wordt geluisterd en wanneer wordt radio gebruikt in combinatie met andere activiteiten, zoals studie, werk of internet. Daaruit bleek al dat er eigenlijk twee doelgroepen zijn: 15 tot 25 jaar en 25 tot 35. Die groepen zijn zelden tegelijkertijd aan te spreken. Daarna hebben we de bestaande programmering op de kennis over de doelgroep gelegd en gekeken waar die niet logisch in elkaar zat, de plank missloeg qua bereik in de doelgroepen en waar we vonden dat er kwalitatief ingegrepen moest worden. Zo kwamen we erachter wat aangepast moest worden. Dit leidde in sommige gevallen tot de beëindiging van programma’s of de samenwerking met presentatoren. Dat was het prille begin. Na vervolgens te schuiven met programma’s, bleek dat er op veertien plekken nieuwe programma’s moesten worden ingevuld.”

Wie die plekken op mochten vullen ging Luyckx toen bekijkem. “Dat begon met een traject van persoonlijke gesprekken met omroepen en programmamakers. Hieruit werd voor mij duidelijk wat de ambities van de verschillende omroepen waren op 3FM en welke knowhow ze in huis hadden. Die informatie was van wezenlijk belang in de afweging welk idee ga ik met welke omroep bespreken. Dus niet zo maar in de groep gooien, maar eerst bepalen wie een logische gesprekspartner is. Dan heb je in ieder geval aanknopingspunten en moet je vervolgens kijken of je er in de praktijk uitkomt, qua vorm en mensen. Maar dat is steeds heel goed gelukt. Het meest arbeidsintensieve was het traject daarvoor. Want het is een heel grote stap om te gaan snijden in de programmering.”

Voor 3FM zijn de jongeren onder de 20 ook een belangrijke doelgroep. “Ten eerste, die jongeren zijn nooit weggelopen naar een ander station. De aanwas van jongeren is er gewoon niet meer. Uit onderzoek bij die groep blijkt 3FM een onbekend radiostation te zijn, we hebben nauwelijks naamsbekendheid. Als je daar niks aan doet, dan groeit er een hele generatie op die niet gewend is naar 3FM te luisteren en die krijg je verderop echt niet meer terug.”

Wanneer is deze hele operatie voor Luyckx geslaagd? “Als iedereen die hier programma’s maakt dat met ontzettend veel lol doet, en als 3FM een top 3-positie heeft bereikt in radioland. Kijk, we willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van popmuziek in Nederland – dat is onze belangrijkste ambitie. Daar willen we verschil in maken en daarvoor moet je een groot publiek bereiken, anders komt de boodschap niet meer over. Ik en de omroepen hebben het idee dat we de formule hebben gevonden waarmee we ons kunnen handhaven in de top 3. Daar staan we nu nog niet, maar dat moet over een jaar zijn bereikt. Voor nu ben ik heel trots dat we in korte tijd iets hebben neer gezet waar alle omroepen en programmamakers in geloven. Het komt allemaal uit onszelf en dat geeft veel geloof en zelfvertrouwen. En zonder dat red je het sowieso niet.”