Home Landelijke radio Liefdesrelaties op werkvloer L1 voortaan taboe

Liefdesrelaties op werkvloer L1 voortaan taboe


Relaties of intieme vriendschappen tussen medewerkers op dezelfde afdeling zijn voortaan taboe bij L1. Verliefde collega’s moeten zelf de keuze maken wie van de twee vertrekt. Dat staat in de interne richtlijn ‘(Affectieve) relaties op het werk’, die onder het personeel van de Limburgse regionale omroep is verspreid. De maatregel, waarmee de Ondernemingsraad heeft ingestemd, gaat per 1 januari in.

L1-directeur Rob Stevens verklaart in een toelichting dat liefde op de werkvloer geen grondslag kan zijn voor ontslag. “We zullen in ieder geval niet naar de rechter stappen.” Wat er dan wel gebeurt? “Dat kan ik nu niet zeggen. Dat hangt af van de situatie. We willen als managementteam het personeel duidelijk maken hoe wij over deze kwestie denken. Dat wij vinden dat iemand in zo’n geval beter kan vertrekken. Zo moet u dat lezen, als een aansporing tot.

De maatregel geldt in principe niet voor relaties die zijn ontstaan in het verleden. Toch kan de directie ook in die gevallen ingrijpen. “Denk hierbij aan situaties waarbij de productiviteit er onder gaat lijden, de werksfeer negatief beïnvloed wordt of wanneer de ene partner zich gaat bemoeien met gesprekken en/of situaties tussen L1 en de andere partner.” Ook houdt de directie zich het recht voor om in te grijpen wanneer er problemen ontstaan als gevolg van een relatie tussen medewerkers van verschillende afdelingen. “In dat geval zal L1 de keuze maken wie moet vertrekken.”

“Een relatie hoeft niet altijd een probleem te vormen, zolang ze maar niet storend is op het werk”, aldus de regeling. “Voorbeelden hiervan zijn aan te wijzen binnen L1.”

NVJ-jurist Maarten van den Berg vraagt zich af wat er gebeurt wanneer een werknemer de sanctie naast zich neerlegt en vervolgens wordt ontslagen. “Uit een eerdere uitspraak valt af te leiden dat de rechter zal kijken naar de belangenafweging die een werkgever heeft gemaakt. Bovendien moet het functioneren van de ontslagen medewerker echt in het geding zijn. Op basis daarvan zal de rechter bepalen of de medewerker geld meekrijgt. Veel zal ook afhangen van de vraag hoe consequent L1 deze regeling gaat toepassen. Doet ze dat niet, dan staat een ontslagen medewerker een stuk sterker voor de rechter.”