Home Landelijke radio Leo Born nieuwe voorzitter NCRV

Leo Born nieuwe voorzitter NCRV

De 61-jarige Leo Born is benoemd tot voorzitter van de NCRV. De verenigingsraad van de omroep heeft hem voor een periode van vier jaar ingesteld. Born was al sinds 1 mei 2005 interim-voorzitter. De verenigingsraad benoemde ook vijf nieuwe bestuursleden, waardoor het bestuur van de NCRV weer voltallig is.

Leo Born trad aan in een voor de NCRV turbulente tijd. Vooral de perikelen rond de Publieke Omroep hadden en hebben een grote weerslag op de NCRV als vereniging en omroepbedrijf. De komende jaren zal de positie van de NCRV als protestants-christelijke organisatie veilig gesteld moeten worden.

“Het besluit om vrijwel alle bevoegdheden toe te kennen aan de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep, heeft ervoor gezorgd dat de omroepverenigingen steeds meer in de positie van productiehuis worden teruggedrongen. Feitelijk zijn we nu afhankelijk geworden van de Raad van Bestuur om ons publiek te bereiken”, zegt Born.

Grote zorgen heeft Born ook over de plannen van sommige politieke partijen met de Publieke Omroep. “Zowel de VVD als de Partij van de Arbeid willen af van het verenigingsmodel voor omroepen. De NCRV moet daarom nu en in de toekomst tonen wat haar rol en meerwaarde is binnen het publieke bestel en daarvoor ook de politieke waardering krijgen.”