Home Landelijke radio L1 gaat de programmering flink aanpassen en zoekt landelijke samenwerking

L1 gaat de programmering flink aanpassen en zoekt landelijke samenwerking


L1 gaat de radioprogrammering flink aanpassen. Op doordeweekse dagen gaat de Limburgse regionale omroep het aantal programma's beperken. De omroep wil "als één zender opereren en niet als optelsom van een aantal verschillende programma's." Er zal voortaan meer muziek te horen zijn en de vormgeving krijgt een opfrisbeurt. "Nieuws en actuele informatie blijven de belangrijkste pilaren onder L1 Radio", meldt de omroep. De wijzigingen gaan op 1 mei in en moeten ervoor zorgen dat de kosten met minimaal vijf procent dalen.

In het weekeinde blijft de radioprogrammering ongewijzigd. Dan is er ruimte voor speciale themaprogramma's zoals Cultuur Café, De Stemming en Wunderbar. Met de veranderingen wil L1 Radio in 2012/2013 haar positie als best beluisterde zender in Limburg ná 3FM zeker stellen.

"Om op langere termijn een gezonde bedrijfsvoering te houden, blijft L1 zijn kosten onder de loep nemen", meldt de regionale omroep. "Autonome kostenstijgingen, toenemende afschrijvingslasten en afnemende groei van de commerciële omzet maken het noodzakelijk om de kosten met minimaal vijf procent terug te dringen. Daar wordt dit jaar mee begonnen. De vacaturestop blijft gehandhaafd. De (programmatische) plannen worden komende weken nader uitgewerkt."
 
L1 wil dit jaar haar eerder ingezette samenwerkinsbeleid verder uitbouwen. De omroep streeft naar meer samenwerkingsverbanden. Zo wordt op landelijk niveau gesproken met de publieke omroep en regionaal is er een aantal samenwerkingsprojecten met de Limburgse kranten opgezet.