Home Landelijke radio KRO schrapt vijf procent van personeelsbestand

KRO schrapt vijf procent van personeelsbestand

De KRO gaat vijf procent van het personeelsbestand schrappen. Dan gaat het voornamelijk om banen bij ondersteunende diensten. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Om hoeveel banen het precies gaat is niet duidelijk.

De reorganisatie, ingegeven door een effectiviteitsonderzoek, wordt doorgevoerd om teruglopende inkomsten beter te kunnen opvangen en om meer geld te kunnen vrijmaken voor vernieuwende programmering, aldus de KRO. De uitkomsten uit programmabladen loopt terug en ook de groei van MAX en BNN en de komst van nieuwe omroepen kan ervoor zorgen dat er minder geld binnenkomt.

De KRO heeft de afgelopen tijd een nieuwe managementstructuur ingevoerd en zijn organisatie vereenvoudigd. De ondernemingsraad zal nog deze zomer advies uitbrengen over de voorgenomen reorganisatie en er moeten nog gesprekken plaatsvinden over eventuele herplaatsingen.