Home Landelijke radio Kamervragen over Adam Curry in Irak

Kamervragen over Adam Curry in Irak

Tweede-Kamerlid Harry van Bommel (SP) wil van minister Kamp van Defensie weten welke afspraken zijn gemaakt met Radio Veronica-dj Adam Curry, die voor het commerciële station programma’s vanuit Irak gaat maken. De vragen hebben betrekking op de redactionele onafhankelijkheid, de kosten en de veiligheidsgaranties. “Wordt Curry ingehuurd als propagandist voor de krijgsmacht en de bezetting van Irak, of dat hij de vrijheid krijgt om te doen en te laten wat hij wil?” vraagt Van Bommel zich af.

Defensie vraagt een commercieel station het amusement van de troepen en haar achterban te verzorgen, omdat verwacht wordt dat het ‘een goede manier is om een evenwichtig en genuanceerd beeld te geven van het wel en wee van onze militairen in Irak.’ De SP wil weten of er afspraken zijn gemaakt over de inhoud van de programma’s en of er volledige redactionele vrijheid geldt. “De hamvraag is of Curry wordt ingehuurd als propagandist voor de krijgsmacht en de bezetting van Irak, of dat hij de vrijheid krijgt om te doen en te laten wat hij wil” aldus Van Bommel.

Van Bommel wil verder weten op welke wijze de veiligheid van de gasten wordt geregeld, hoe de kosten verdeeld worden en wie eventueel opdraait voor schade door oorlogsgeweld, terreur of ongevallen. Curry en zijn team zouden onder begeleiding staan van Nederlandse mariniers. Van Bommel vraagt Kamp tevens of er op enige wijze veiligheidsgaranties aan Curry en zijn team gegeven en zo ja, hoe die garanties exact omschreven zijn en alleen gelden gedurende het verblijf in Camp Smitty, of tevens tijdens de 500 kilometerlange reis van en naar de basis.

Curry en zijn ploeg zijn al onderweg naar Irak. Het is de bedoeling vanaf maandag daar uit te zenden.