Home Landelijke radio Europese Unie geeft geld voor mediapark

Europese Unie geeft geld voor mediapark

De Europese Unie draagt 225.000 euro bij aan een substantiële verbetering van de bereikbaarheid van het mediapark in Hilversum, dit meldt de Gooi en Eemlander. Voorwaarde is wel dat het om vervoersmanagement gaat. Oftewel: maatregelen om het gebruik van openbaar vervoer en fiets te bevorderen.

De provincie Noord-Holland had het mediapark in Brussel aangemeld voor het zogeheten Optimum-project. De Unie heeft ingestemd met dit voorstel, dat wil zeggen dat de Europese Unie de helft van de kosten van het mediapark-project voor haar rekening neemt. De provincie draagt op haar beurt 100.000 euro bij. Het resterende bedrag – zo’n 125.000 euro – moet worden opgebracht door de gemeente Hilversum en mediaparkeigenaar TCN. Afgesproken is, dat deze laatste bijdrage zowel uit contanten als uit arbeidsuren (inzet personeel) bestaat.

Volgens woordvoerder Rob Kauffman van de provincie Noord-Holland willen de betrokken partijen zo snel mogelijk met het Hilversumse project van start gaan. Binnenkort is daarvoor een gesprek tussen de provincie, de gemeente en TCN gepland. Een projectgroep, waarin ook een vertegenwoordiger van het gewest komt te zitten, gaat vervolgens onderzoeken welke plannen het meest haalbaar zijn. Voor het ’trekken van de kar’ wordt een projectleider aangetrokken, een externe deskundige op het gebied van verkeer en vervoer.

Het bij de Europese Unie ingediende plan is heel globaal, meldt Kauffman. “Dat wil zeggen dat we nog alle kanten uit kunnen. We gaan eerst alle mogelijkheden van vervoersmanagement bekijken. Daarbij moet je denken aan zaken als het opzetten van een transferpunt, een witte-fietsenplan en buslijnen. Dus niet het aanleggen van infrastructuur.” De voorstellen die mediator Hans Hillen op het gebied van vervoersmanagement heeft gedaan, worden meegenomen. Uit deze quick scan moeten een of twee plannen komen die in het kader van het Optimum-project, dat een periode van drie jaar beslaat, het meest haalbaar zijn. “Maar als er nog andere goede ideeën zijn, kunnen we altijd gaan kijken of we die op een andere manier kunnen financieren”, aldus Kaufmann.