Home Landelijke radio Kabinet akkoord met nieuwe Mediawet

Kabinet akkoord met nieuwe Mediawet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ronald Plasterk ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een nieuwe Mediawet. De nieuwe wet zorgt voor een betere aansluiting van de publieke omroep op het digitale tijdperk, aldus het kabinet. Ook bevat het voorstel een verbod op alcoholreclame op radio en televisie voor 21:00 uur. Het kabinet wil daarmee drankmisbruik onder jongeren bestrijden.
Als eind 2008 de nieuwe Mediawet in werking treedt, behoren alle vormen van elektronisch aanbod tot de hoofdtaak van de publieke omroep. Dat geldt ook voor digitale diensten als themakanalen, websites en mobiel aanbod, die onder de huidige Mediawet bijzaak zijn. Diverse bepalingen in de Mediawet die niet goed passen bij een multimediale aanpak verdwijnen.