Home Landelijke radio Geen uitbreiding niet-landelijke etherfrequenties

Geen uitbreiding niet-landelijke etherfrequenties

Voor de zomer is door de Tweede Kamer een groter aantal pakketten afgedwongen voor de landelijke commerciële radio-omroep. In eerste instantie waren 8 landelijke pakketten beschikbaar, die door de interventie in de kamer zijn uitgebreid naar 10 landelijke pakketten. De laatste twee pakketten zijn overigens minder dekkend dan de eerdere 8. Deze ruimte is echter ten koste gegaan van de dekking van de niet-landelijke commerciële omroep.
Daar waar eerst nog een dekking was van 120% van Nederland, is het aanbod frequenties voor niet-landelijk ten opzichte van zero-base afgenomen tot slechts 53%, de helft dus van het oorspronkelijke aanbod. In de nieuwe situatie is het zelfs zo dat op verschillende plekken in Nederland, zoals in Rotterdam, zelfs minder frequenties beschikbaar komen dan er nu voor niet-landelijke commerciële omroep zijn. In zeer grote gebieden van Nederland zal helemaal geen niet-landelijke frequentie beschikbaar zijn, aangezien de frequenties veelal zijn geconcentreerd in slechts enkele gebieden van Nederland.
Van verschillende kanten is steeds aangegeven dat het heel wel goed mogelijk zou zijn nog frequenties te vinden die met name geschikt zijn voor niet-landelijke commerciële omroepen, door een onderzoek op te starten voor het vinden van additionele frequenties en deze vervolgens in internationale coördinatie te brengen. In eerste instantie werd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat gekozen -tegen de wens van zen zenderoperators in- om alleen de huidige bekende zero-base frequenties ter coördinatie aan te bieden voor het overleg met het buitenland. De zenderoperators hebben in dit kader al geruime tijd geleden lijsten met mogelijke frequenties aan het ministerie aangeleverd.
Gezien de problemen die de NLCR en VVR hebben met het huidige pakket aan niet-landelijke frequenties hebben zou het voor de hand liggen als de uitbreiding van frequenties snel door het ministerie ter hand werd genomen. Niets is echter minder waar: het ministerie kiest er nu bewust voor om dit onderzoek nog steeds niet in te zetten omdat dit mogelijk een snelle verdeling van frequenties in de weg kan zitten. Een schandalige gang van zaken, zeker voor die stations die op de kabel opereren en waarvoor de tijdslijn tot het verkrijgen van een etherfrequentie opnieuw fors langer wordt. Na een reeks van omissies van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is dit de volgende die op de lijst kan worden bijgeschreven…Opnieuw een zaak waar de politiek zich over zal moeten buigen.