Home Landelijke radio ‘Fusie-omroepen moeten zich specialiseren’

‘Fusie-omroepen moeten zich specialiseren’


Na de geplande fusies moeten de nieuwe publieke omroepcombinaties zich meer specialiseren op bepaalde thema’s. Dat schrijft Spreekbuis op basis van een advies van de Raad voor Cultuur aan minister Van Bijsterveldt. De Raad denkt bijvoorbeeld aan thema’s zoals kunst en cultuur, natuur en milieu, mens en gezondheid, levensbeschouwing, en nieuws en achtergronden.

De fusies zijn wat de Raad voor Cultuur betreft de meest in het oog springende verandering in het publieke bestel de komende jaren. Het samengaan van omroepen moet bij gaan dragen aan het bereiken van de bezuinigingen die de overheid de publieke omroep oplegt. De Raad wijst erop dat het leeuwendeel daarvan wordt gevonden door in te grijpen in de programmering.

De Raad voor Cultuur signaleert verder dat fusies ertoe kunnen leiden dat bepaalde groepen, zoals allochtonen, oudere kinderen en jong volwassenen, niet meer worden bereikt. ‘Daarnaast zijn er de doelgroepen die de nieuwe (aspirant) omroepen, WNL en PowNed, wilden bereiken. Deze konden mede op basis daarvan tot het bestel toetreden. Wanneer deze omroepen uit het bestel stappen of opgaan in een grotere organisatie, geldt ook hier dat een lacune in het publieksbereik van de publieke omroep kan ontstaan.’ Aldus de Raad.

In het advies wordt ook ingegaan op de nieuwe media. De Raad ondersteunt de keuze van de NPO om vanuit audio- en videopaletten te denken en te werken. Maar, zo schrijft de Raad voor Cultuur, internet dient ook naast de netten en paletten te kunnen bestaan en niet alleen als afgeleide daarvan. 

Vorig artikelZendmast Smilde eind 2012 weer in bedrijf
Volgend artikelVereniging van Journalisten stuurt brief naar provinciebesturen over bezuinigingen