Home Landelijke radio Doek valt bijna voor RTV West

Doek valt bijna voor RTV West

Als de stadsregio Haaglanden en de gemeente Den Haag voor de cruciale vergadering van de Provinciale Staten van Zuid-Holland op woensdag niet met harde financiële toezeggingen komen, dreigen de statenleden een eind te maken aan RTV West. Gedeputeerde Staten, het provinciebestuur, kwam eerder deze week met een plan om zowel RTV Rijnmond als RTV West te redden, maar daar staat wel tegenover dat de gemeenten ook een duit in het zakje doen.

De omroepen kampen met grote financiële tekorten en hebben de afgelopen maanden al meer dan zeventig mensen ontslagen. Er zou zeven miljoen euro aan renteloze, voordelige leningen nodig zijn om ze weer gezond te maken. "Dat komt inclusief te derven rente neer op 9 miljoen en dat is ons veel te veel voor zo’n beperkt maatschappelijk belang", zegt woordvoerder Bert van Bruning van de VVD. "We wensen daar niet alleen voor op te draaien."

Van Bruning heeft vrijdag in een commissievergadering voorgesteld om desnoods alleen RTV Rijnmond overeind te houden. Belangrijke overweging daarbij is dat de gemeente Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam wél hebben toegezegd bij te dragen in de saneringsoperatie, die overigens ook veel minder kostbaar is dan die van West. RTV Rijnmond zou dan als enige provinciale omroep verder gaan en voortaan ook de Haagse regio bedienen.

Ook andere partijen, zoals D66, LPF en SGP/ChristenUnie, lijken te voelen voor die opstelling. Het CDA zou intern verdeeld zijn over de kwestie, maar veelzeggend is dat alle partijen nadrukkelijk hun opties open houden.

Een voorstel om woensdag apart te besluiten over het lot van beide omroepen kreeg, zeer tegen de zin van Gedeputeerde Staten, unanieme steun. De statenleden zijn geïrriteerd over het uitblijven van enige reactie van Den Haag en Haaglanden op de problemen. "De Haagse burgemeester Deetman stuurde een paar maanden geleden wel meteen een huilerige brief over het belang van een rampenzender", zegt Van Bruning. "Maar als er betaald moet worden, geeft hij niet thuis."

Een meerderheid in de provincie vindt het huidige plan niet alleen te duur, maar meent ook dat veel inniger moet worden samengewerkt. Uiteindelijk moet dat uitmonden in één provinciale omroep met eventueel een Haagse en een Rotterdamse redactie.

Vooral bij RTV West is de afgelopen jaren op alle fronten wanbeleid gevoerd, zo wees een rapport eind vorig jaar uit. Bij RTV Rijnmond was vooral sprake van flinke budgetoverschrijdingen door te ambitieuze programmering en een structureel personeelsoverschot. (Volkskrant)