Home Landelijke radio CvdM: “3FM moet waken voor haar onderscheidende karakter”

CvdM: “3FM moet waken voor haar onderscheidende karakter”

Het Commissariaat heeft in een brief naar de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten dat de Meerjarenbegroting van de Publieke Omroep voor 2004 – 2008 goed gekeurd is. We zullen enkele punten uit de begroting en de brief naar boven halen die over de publieke radio gaan.

3FM
Over 3FM staat in de begroting dat de zender met een onderscheidende programmering een grote schare luisteraars aan zich bindt. Daarnaast is vast te stellen dat het luistertijdaandeel van de zender tussen 1999 en 2002 gedaald is met 5 procent. Voor 2004 is geen inhaalslag voorzien maar als doelstelling geldt een marktaandeel tussen de 9 en 10 procent. Programmatisch wil men zich meer richten op (allochtone) jongeren met bij deze groep geliefde muzieksoorten als R&B en Dance. Verschillende andere muzikale stromingen krijgen volgens de Meerjarenbegroting ruimte op de late avond.

Het Commissariaat vindt dat 3FM moet waken voor de verleiding om onder druk van de concurrentie op te schuiven naar het muzikale midden ten koste van het onderscheidende karakter. Muzieksoorten die geen breed publiek hebben worden weggeschoven naar de late avond en dit is volgens het commissariaat geen goede zaak, zij pleitten voor een goede balans tussen beleid gericht op marktaandeel en doelgroepbereik.

747 AM
747 AM blijft een zender die het onveranderd moeilijk heeft, zo schrijft het Commissariaat. Het luistertijdaandeel steeg licht van 0,8 naar 0,9 procent, maar impulsen die de zender aantrekkelijker moesten maken om het beoogde marktaandeel van 1,5 procent te halen leverden niet het beoogde effect op. Steeds minder omroepverenigingen zijn bereid programma’s op 747 AM te verzorgen. De AVRO en BNN hebben de zender al verlaten en de VARA volgt in 2004, de TROS beraadt zich op dit moment nog over een vertrek. Deze omroepen hoeven niet op 747 AM te programmeren als zij aan tenminste drie andere zenders wel programma’s bijdragen. De Publieke Omroep moet er volgens het commissariaat wel voor waken dat er voldoende sterke spelers overblijven om de publieke zender 747 AM is verder te ontwikkelen.

Over de precieze toekomst van 747 AM is nog weinig duidelijk omdat dit nog bepaald moet worden door een werkgroep. In de begroting van de Publieke Omroep staat dat het ‘nodig is om de kosten van 747 AM en het aantal luisteraars meer met elkaar in overeenstemmin te brengen’.

Samenwerking met Fun X
De Publieke Omroep zal wat betreft programma’s voor allochtone jongeren gaan samenwerken met het radio station Fun X, dit station zendt uit in de vier grote steden van Nederland. Het commissariaat is blij dat er naar deze oplossing is gezocht en juicht dergelijke samenwerking toe.

Verspreidingstechniek DAB voorlopig nog niet bij Publieke
In de begroting is onder het kopje ‘nieuw beleid’ aandacht geschonken aan de verspreiding via DAB. DAB is Digital Audio Broadcasting wat kort gezegd Digitale Radio is. De Publieke zouden zo publieksgroepen die nu onvoldoende worden bereikt willen bereiken. Het commissariaat zegt hierover: “Wij pleiten voor terughoudendheid bij uitwerking van deze plannen in deze tijdsfase. In de eerste plaats is DAB op korte termijn als verspreidingstechniek nog niet ver genoeg ontwikkeld, DAB ontvangsttoestellen zijn nog niet in de verkoop, en vinden wij het inzetten van financiële middelen voor kabelprogramma’s niet juist, nu de reguliere zenders ook financiële impulsen nodig hebben”.