Home Landelijke radio Broadcast Partners: vertraging implementatie nieuwe FM-frequenties is schuld van Nozema

Broadcast Partners: vertraging implementatie nieuwe FM-frequenties is schuld van Nozema

Zenderbouwer Broadcast Partners is het niet eens met de kritiek van staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat De Vries. De bewindsvrouw hekelde dinsdag dat de voorgenomen implementatie van de herverdeling van FM-frequenties per 1 september aanstaande onder druk staat. De staatssecretaris gaf de schuld daarvoor aan de zenderbouwers Nozema en Broadcast Partners.
Broadcast Partners stelt in een vandaag verschenen persbericht dat ze ‘het ongenoegen van de staatssecretaris over de moeizame gang van zaken deelt, want van de zenderimplementatie hangt veel af. De commerciële radiostations zijn namelijk sterk afhankelijk van hun zenders en vertraging in de realisatie daarvan bedreigt hun etherbereik. Maar daar houdt het begrip voor de standpunten van de staatssecretaris op. Broadcast Partners werkt voor die commerciële radiostations en heeft de staatssecretaris al jaren geleden en talloze malen gewaarschuwd voor de omstandigheden, waarin zij nu verzeild is geraakt.’
Broadcast Partners legt de schuld nu bij Nozema. Het staatsbedrijf weigert volgens Broadcast Parners om loyaal uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomsten voor het gezamenlijk bouwen van de nieuwe antenne-opstelpunten. Broadcast Partners ziet hiervoor geen andere reden, dan dat Nozema met die weigering haar enige concurrent in een nadelige positie tracht te brengen.
Broadcast Partners stelt in het persbericht dat ‘Nozema weigert, ondanks herhaalde verzoeken, om de noodzakelijke informatie met betrekking tot de aanvragen voor milieuvergunningen op tafel te leggen. Zo maakt Nozema het Broadcast Partners onmogelijk om deze te beoordelen en compliceert zij tegelijkertijd de onderhandelingspositie van haar concurrent met potentiële klanten. Dit behoort tot het gereedschap van een monopolist om de concurrentie te frustreren.’
Inmiddels heeft Nozema de milieuvergunningsaanvragen alsnog ingediend, maar zij zou daarbij geheel aan de afspraken met Broadcast Partners en de Staat voorbij zijn gegaan. Bovendien sluit Broadcast Partners niet uit, dat de vergunningsaanvragen niet alle zendinstallaties voldoende afdekken.
Ook staatssecretaris De Vries heeft enige schuld volgens Broadcast Partners. De zenderbouwer zou de staatssecretaris herhaaldelijk gevraagd hebben om adequate maatregelen te treffen. ‘Daar heeft het departement van mevrouw De Vries een kans gemist, met name voor wat betreft het aan banden leggen van haar eigen staatsbedrijf Nozema, dat met de mond wel samenwerking belijdt en beweert haar concurrent niets in de weg te leggen, maar zich in de praktijk categorisch onttrekt aan afspraken en vooral bezig is met een strategie om haar enige concurrent uit de markt te drukken in plaats van met het implementeren van de commerciële radionetten’, aldus Broadcast Partners. ‘De staatssecretaris zou dient haar verwijten dus juist te adresseren’, vervolgt de verklaring.
Mede door het uitblijven van maatregelen heeft Broadcast Partners dan ook klachten bij de OPTA en de NMa tegen Nozema neergelegd, die gaan over misbruik van een economische machtspositie, ongeoorloofd marktgedrag en oneerlijke tarifering. Klachten over mogelijke kruissubsidie tussen met publiek geld gefinancierde zaken en commerciële activiteiten zullen volgen.
Broadcast Partners heeft inmiddels miljoenen in de realisatie van de FM-zendernetwerken geïnvesteerd en ziet, ondanks de ontbrekende samenwerking en overmacht daargelaten, nog goede mogelijkheden om de zendernetten van haar klanten snel in de lucht te brengen.