Home Landelijke radio Brand in zendmasten: een jaar later

Brand in zendmasten: een jaar later

In de zendmasten van Lopik en Hoogersmilde is het vandaag een jaar geleden dat er brand uitbrak. In de zendmast van Hoogersmilde leidde dit er toe dat het bovenste deel van de zendmast instortte. Een jaar na dato wordt er nog steeds hard gewerkt om de getroffen zenders weer op het juiste vermogen terug te brengen.

Oorzaak
Over de oorzaak van de brand is nog steeds geen duidelijkheid. Een onderzoek in opdracht van zendmastbeheerder NOVEC gaf aan dat op 14 juli 2011 vlak voor middernacht de zenders die Broadcast Partners in beheer (onder andere de publieke zenders en Q-music) heeft grotendeels uitvielen. Het automatische systeem, VSWR, dat dit moet constateren, werkte niet.

De zenders bleven volop toevoer krijgen, waardoor er op de vroege ochtend brand ontstond. Als reactie op het uitvallen, werden de zenders in Hoogersmilde rond middernacht op een hoger vermogen gezet naar het zuiden. Daardoor ontstond ook daar in de loop van de dag brand. Door de brand stortte de mast in. Broadcast Partners is het oneens met dit onderzoek en vindt dat NOVEC haar eigen straatje schoon veegt.

Nieuwe Mast
In de eerste helft van de maand mei is er door een helikopter van Heliswiss hard gewerkt om de mast weer op te bouwen. In twee weken heeft de helikopter 52 mastdelen omhoog gehesen en is de zendmast in Smilde weer op hoogte (303 meter).

Dit keer is er gekozen voor een open 3D-stalen vakwerkmast in plaats van de gesloten mast die er eerder was. Momenteel wordt er hard gewerkt met kabels en antennes om de boel volgende maand weer on air te brengen. Dan zal ook de noodmast in Assen verdwijnen.