Home Landelijke radio AVRO heeft 400.000 leden

AVRO heeft 400.000 leden

De AVRO heeft meer dan 400.000 leden. Dit betekent dat, als het kabinet afstapt van het huidige systeem van A en B-omroepen en overgaat op een systematiek met een glijdende schaal van 150.000 tot 400.000 leden, de AVRO voldoet aan het maximale aantal leden voor deze glijdende schaal.

Voor 1 juli 2009 moeten alle omroepverenigingen een nieuwe erkenning aanvragen voor de periode 2010-2015. Bij deze aanvraag moeten zij opgave doen van het door het Commissariaat vastgestelde aantal leden dat hun omroep op peildatum 1 april 2009 telde.

AVRO-directeur Willemijn Maas: "Ik ben erg blij dat het ledental van de AVRO tot boven de 400.000 is gestegen. Het geeft aan dat onze producten op het gebied van radio, televisie en internet door een breed publiek gewaardeerd worden en dit met een lidmaatschap wil ondersteunen. Met meer dan 80.000 Kunst & Cultuurleden wordt eveneens bevestigd dat wij de omroep van Kunst & Cultuur zijn! Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn voor de AVRO bij de intreding van de systematiek van de glijdende schaal, mede door mogelijke nieuwe toetreders tot het publieke bestel en andere omroepen die meer leden hebben gekregen. Dat geldt ook voor het aantal uren zendtijd. Ik hoop dat wij ons programmabeleid, met veel aandacht voor kunst, cultuur en gezondheid in de toekomst voor honderd procent kunnen voortzetten en programmatisch invulling kunnen gaan geven aan ons derde thema duurzaamheid."