Home Landelijke radio Agentschap Telecom start procedure voor reparatie ontvangsgebieden

Agentschap Telecom start procedure voor reparatie ontvangsgebieden

Het Agentschap Telecom start aan het einde van deze maand de optimalisatieprocedure voor commerciele FM-vergunningen. Tussen 29 mei en 9 juni kunnen de radiozenders een voorstel voor optimalisatie van het uitzendbereik indienen bij het Agentschap.

De voorstellen moeten aan een flink aantal beleidsregels voldoen. Zo worden alleen voorstellen behandeld die problemen oplossen waarvan eerder al een klacht is ingediend. Daarnaast kijkt het Agentschap eerst of het voorstel niet in strijd is met de telecomwet of andere uitzendgemachtigden in de weg ligt.

Radiostations kunnen ook een wijziging in hun vergunning aanvragen, als dat de ontvangstklacht kan oplossen.

Na de in gebruik name van de nieuwe frequenties na de frequentieverdeling in 2003 hebben een groot aantal commerciële vergunninghouders aangegeven dat er verschillen zijn tussen het berekende en het daadwerkelijk gerealiseerde bereik. Om deze klachten op te lossen is in april 2005 een convenant gesloten tussen de Vereniging voor Commerciële Radiostations (VCR) enerzijds en Agentschap Telecom en het toenmalige Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post van het Ministerie van Economische Zaken anderzijds. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de te hanteren werkwijze en spelregels bij dit reparatieproces.