Regionale en lokale media moeten meer gaan samenwerken en voor die samenwerking moet een stevigere financiering komen. De basisfinanciering van lokale omroepen moet bovendien meer dan verdriedubbeld worden, om daarmee een professionele journalistieke organisatie neer te kunnen zetten.

Dat stellen de Raad voor Cultuur en de Raad voor Openbaar Bestuur in het rapport ‘Lokale media, niet te missen’. Lokale media kunnen hun functies lang niet overal in Nederland goed uitvoeren, zien de raden. Het adviesrapport is opgesteld in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) en de minister voor Media (OCW). Doel was daarbij om te kijken hoe de lokale media nu functioneren.

Betere financiering

‘In de grote en sommige grotere steden gaat het goed met de lokale journalistiek’, concluderen de raden. ‘Maar in minder dichtbevolkte gebieden zijn er te weinig journalisten en kwalitatieve lokale media, is hun financiële positie precair en schiet hun bereik tekort. Het bereik onder met name jongeren en mensen met een niet-Westerse achtergrond is problematisch.’

De raden pleiten ervoor dat gemeenten en provincies samenwerking tussen omroepen stimuleren. Verder moet de financiering van lokale en regionale media beter. ‘De basisfinanciering van lokale omroepen moet meer dan verdriedubbeld worden, van gemiddeld 0,64 euro per inwoner naar twee euro per inwoner.’

Het totale budget komt daarmee op 31,5 miljoen euro. ‘Zo zijn lokale omroepen, mits ze samenwerken, in staat om een professionele journalistieke organisatie neer te zetten’, aldus de raden. Het rapport is woensdag aangeboden aan minister Slob.

Foto: Pixabay