Home Landelijke radio Adverteerders gaven in 2009 flink minder uit aan radioreclame

Adverteerders gaven in 2009 flink minder uit aan radioreclame


Het totale bedrag dat door adverteerders is besteed aan het medium radio is vorig jaar flink gedaald. Ten opzichte van 2008 daalde de netto-advertentiebestedingen met 15,7 procent. In 2008 stegen de bestedingen nog met 1,4 procent ten opzichte van 2007. Dit meldt het Radio Advies Bureau (RAB) in Adformatie.

De totale besteding bedroeg vorig jaar 219 miljoen, tegenover 260 miljoen het jaar ervoor. Opvallend is dat er het aantal adverteerders met 5,5 procent steeg naar 1728. RAB-directeur kan uit de cijfers niet opmaken of dit komt doordat er meer kortingen zijn gegeven aan adverteerders.

RAB verwacht vanaf medio dit jaar een lichte stijging in de radiobestedingen, omdat de mediabestedingen in zijn algemeenheid ruim een half jaar achterlopen op de economie. Voor hele 2010 wordt verwacht dat de bestedingen stabiel blijven.