Home Landelijke radio Zendfrequenties dragen fors bij aan de welvaart

Zendfrequenties dragen fors bij aan de welvaart

Zendfrequenties dragen aan de Nederlandse welvaart zo’n 9 miljard euro per jaar bij, dat is rond 2 procent van het Bruto Binnenlands Product. Dat blijkt uit een vooronderzoek van de Universiteit van Tilburg voor het ministerie van EZ. De schatting is gebaseerd op de winst van de uitbaters en de waarde die afnemers er aan ontlenen. Er is echter nog geen rekening gehouden met positieve externe effecten voor de maatschappij, zoals betere bereikbaarheid van mensen door mobiele telefonie.

Aanleiding voor het vooronderzoek was een recent advies van de Commissie Wolffensperger waarin werd bepleit dat het frequentiebeleid beter zou moeten aansluiten bij de centrale EZ-doelstellingen van economische groei en innovatie. Frequentiebeleid is gericht op een efficiënt gebruik van de veelal beperkte ruimte in de ether en schept spelregels voor de markten waar het radiospectrum een rol speelt. Het gaat dan met name om (mobiele) telefonie, radio- en televisie-uitzendingen en de communicatie in lucht- en scheepvaart.

Op basis van deze eerste inschatting van de forse bijdrage die het gebruik van het radiospectrum aan de welvaart levert en kan leveren, zal het ministerie van EZ nader onderzoek uitzetten om zicht te krijgen op hoe innovatie in deze sector het best kan worden gestimuleerd.