Home Landelijke radio Verhagen: radioadvertentiemarkt is transparant

Verhagen: radioadvertentiemarkt is transparant


De Nederlandse radioadvertentiemarkt is transparant. Dat schrijft Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, aan de Tweede Kamer. Volgens Verhagen kan elke betrokkene over alle informatie beschikken om zich een oordeel te vellen onder andere over prijzen en kortingen. 

Maria van der Hoeven, die hiervoor minister van Economische Zaken was, had aangedrongen op een onderzoek hiernaar en daarom werd dat onderzoek vorig jaar door de Nederlandse Mededingingsautoriteit ingesteld. Die kwam geen overtreding tegen, maar vond wel dat er sprake was van "transparatiegebrek". 

Vorige maand hebben het Radio Advies Bureau, de Bond van Adverteerders en het Platform voor Media!adviesbureaus overlegd over de situatie. Zij zien geen probleem, omdat de bestedingsafspraken tussen omroepen en mediabureaus te allen tijde worden ingezien door de adverteerders. Daarmee is voor Verhagen de kwestie op dit moment afgerond.