Home Landelijke radio Verdwijnen RTV West is desastreus bij ramp

Verdwijnen RTV West is desastreus bij ramp

Mocht RTV West aan het einde van deze maand failliet verklaart worden dan is de kans groot dat als er een ramp gebeurt er desastreuze gevolgen zullen zijn. Dat blijkt bij bestudering van de functie van de 89.3 FM, de frequentie waarop de omroep uitzendt zo schrijft de Haagsche Courant.

De regionale omroep is helemaal ingericht om bij een ramp snel te handelen. Daarvoor zijn contracten afgesloten met alle betrokken gemeentebesturen en met de drie regionale brandweerkorpsen in het gebied. Ook bestaat er een ‘rampencontract’ tussen de provincie Zuid-Holland en Radio West en is de zender aangesloten op het zogeheten Nationale Noodnet, een extra beveiligd telefoonnet dat werkt naast de normale communicatielijnen.

Het waarschuwen en informeren van de bevolking is, als zich een ramp voordoet, een belangrijk element, onder meer om ramptoerisme te voorkomen. Dat RTV West die taak op zich heeft genomen, hangt samen met de wetenschap dat andere radiostations om uiteenlopende redenen niet goed in staat zullen zijn die taak te vervullen. Zo is het bereik van een lokale zender als Stadsradio Den Haag te gering.

De Mediawet bepaalt dat bij buitengewone omstandigheden de minister-president zendtijd kan vorderen bij de landelijke, publieke omroep, de commissaris van de koningin bij de regionale publieke omroep en de burgemeester bij de lokale publieke omroep.

Bij een rampscenario in de regio is derhalve, als RTV West niet in de lucht is, eerst overleg tussen de burgemeesters nodig. Als vervolgens blijkt dat de gevorderde zendtijd op de lokale stations niet voldoet, moet de commissaris van de koningin een verzoek indienen bij de minister-president om via hem zendtijd te kunnen vorderen bij een landelijke, publieke omroep (bijvoorbeeld Radio 1).