Home Landelijke radio Tweede mediapark oplossing voor drukte in Hilversum

Tweede mediapark oplossing voor drukte in Hilversum

De Hilversumse stichting BKGI denkt dat de verkeersproblemen in het dorp opgelost kunnen worden met een pakket van verkeersmaatregelen dat meer behelst dan het filetraject tussen mediapark en A1, dit schrijft de Gooi en Eemlander. Het zou ook de oplossing kunnen betekenen van de slechte bereikbaarheid van het centrum en de grote verkeersoverlast op de Diependaalselaan, meent het bestuur. De aanleg van tunnels speelt daarin een belangrijke rol.

De stichting BKGI is een bewonersgroep van de Bussumergrintweg, Krugerweg, Godelindeweg en Insulindelaan. Bestuursleden zijn vorige week aanwezig geweest bij het stadsdebat over de bereikbaarheid van het mediapark. Ofschoon iets van hun visie daar al aan de orde kwam, licht de stichting haar stellingname in het debat over de verkeersvoorstellen van Hans Hillen toe in een uitvoerige brief die voorzitter P. Achterberg aan burgemeester en wethouders heeft geschreven.

Een belangrijk element in het voorstel is de aanwijzing van de voormalige legerplaats Crailo – waar nu het asielzoekerscentrum is – als een soort hoofdingang van het mediapark. De BKGI stelt zich voor dat mensen die met de auto komen zich bij dit mediapark II melden en dan via het Gebed zonder End, maar dan ondergronds, naar mediapark I gaan. Dat moet gebeuren met een elektrische peoplemover, een soort elektrisch aangedreven treintje dat ook vaak in gebruik is op vliegvelden. De tunnel geeft in deze opzet geen ontsierende ventilatiepijpen op de Westerhei tussen Crailo en het mediapark. Als het graven/boren van een tunnel te lang duurt, zou al begonnen kunnen worden met pendelbussen, stelt de BKGI, zoals vorige week ook verschillende debatdeelnemers al opperden.

Dit is wat de stichting Fase 1 noemt. Fase 2 is het verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum. Dat zou moeten gebeuren door de aanleg van een parkeerterrein bij de A27 of het Arenapark, in combinatie met opnieuw een peoplemover naar het station of de Kerkbrink. In combinatie met elkaar wordt het mogelijk te parkeren bij A27/Arena en dan naar het mediapark I (Crailo) te gaan, waar in de visie van BKGI ook (omroep)bedrijven zouden kunnen komen.

Fase 3 moet een oplossing zijn voor de grote verkeersoverlast op de Diependaalselaan als kortste verbinding tussen de Vreelandseweg (en A2 / Aalsmeer) en de A27. In de beleving van de BKGI-leden zou dat kunnen gaan om een drie tot vijf kilometer lange tunnel onder de Diependaalselaan. Fantasierijk is de tweede mogelijkheid: een tunnel de heel andere kant op, van de Vreelandseweg onder de villawijk Trompenberg door naar de A1 bij De Witte Bergen. Voor beide opties ziet het bestuur een tunnelingang op een plek waarvoor het laatste stuk van het Hilversumsch kanaal gedempt moet worden. Op deze plek zou wellicht ook een parkeergelegenheid kunnen komen met daaraan gekoppeld nogmaals een peoplemover naar het mediapark I.

Als laatste noemt het BKGI-bestuur nog eens de mogelijkheid van het ondergronds brengen van het spoor in Hilversum, om zo verschillende verkeers- en ruimteproblemen op te lossen. De gemeente had daarvan een paar maanden geleden echter al vastgesteld dat dat voorlopig volstrekt onhaalbaar is en dat er geen energie meer ingestoken moet worden. (via MediaNed)