Home Landelijke radio Tweede Kamer wil geld voor lokale omroep zekerstellen

Tweede Kamer wil geld voor lokale omroep zekerstellen

Een meerderheid van D66, de VVD en het CDA in de Tweede Kamer steunt een motie van D66 waarin de regering wordt opgeroepen om lokale omroepen voortaan het recht te geven op een vaste bijdrage per jaar. Sinds 2000 krijgen alle gemeenten in Nederland een bedrag van ruim 1 euro per huishouden per jaar via het gemeentefonds. Hoewel dit geld bedoeld is voor de lokale omroep, zijn gemeenten niet verplicht om het geld aan de omroep te besteden.

In de motie wordt het kabinet opgeroepen om het geld door een specifieke uitkering aan de gemeenten uit te keren (oormerken) of een afzonderlijk fonds voor dit doel te vormen. Staatssecretaris Medy van der Laan van omroepzaken ontraadde de motie.

Op 30 november gaat de motie in het parlement in stemming.