Home Landelijke radio Slam!FM krijgt boete van 113.600 euro van Agentschap

Slam!FM krijgt boete van 113.600 euro van Agentschap

Het Agentschap Telecom heeft Slam!FM een boete opgelegd van 113.600 euro. De boete is gebaseerd op door het Agentschap Telecom en Commissariaat voor de Media geconstateerde overtredingen op de vergunningsvoorwaarden op basis waarvan de zender haar licentie heeft verkregen in 2003.

Daarnaast moet Slam!FM binnen zes weken aan de vergunningsvoorwaarden voldoen op straffe van een dwangsom van 100.000 euro per geconstateerde overtreding per week met een maximum van 400.000 euro. De dwangsom blijft twee jaar van kracht, en vervalt eveneens als het maximumbedrag is opgelegd, maar het Agentschap Telecom heeft een voorbehoud aangekondigd om later nog meer dwangsommen te kunnen opleggen. De boetes zijn opgelegd op basis van overtredingen op 3 en 4 februari jl. Indien Slam!FM bezwaar indient tegen de opgelegde boete wordt de betaling van de boete opgeschorst tot hierop besloten is.

De hoge boetes volgen op voornemens om sancties op te leggen aan de radiozender omdat het Commissariaat voor de Media en Agentschap Telecom constateerden dat op Slam! FM tussen 07:00 en 19:00 uur geen 95 % muziek wordt uitgezonden en meer dan 7,5 % muziek wordt uitgezonden die in een van de gangbare hitparades staat of heeft gestaan. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de licentie van Slam!FM.

Of Slam!FM ook daadwerkelijk zal gaan procederen is nog niet bekend.