Home Landelijke radio RTV West sluit boekjaar 2005 positief af

RTV West sluit boekjaar 2005 positief af

Met een operationeel resultaat van 1,5 miljoen euro en een totaal resultaat van 2,8 miljoen euro over het afgelopen boekjaar heeft de regionale publieke omroep Radio TV West, net als in 2004, een positief resultaat geboekt. Dit blijkt uit de jaarcijfers die vrijdag tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen werden vastgesteld.

Het resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening van RTV West is met 1,5 miljoen euro iets hoger uitgevallen dan begin van het boekjaar 2005 werd verwacht. Dit is mede tot stand gekomen door een nabetaling ten gevolge van een hogere indexering van de toegekende provinciale subsidie. Deze nabetaling is als een vervroegde aflossing in mindering gebracht op de achtergestelde lening die de omroep in 2004 van de Provincie Zuid-Holland ontving. Verder viel in 2005 de omzetbelasting lager uit dan begroot, door afspraken met de fiscus over een herziening in het BTW regime.

Een belangrijke bijdrage aan het totaal resultaat is de eenmalige bate van 1,0 miljoen euro aan teruggevorderde omzetbelasting over de jaren 1999-2004 en de vrijval van reserveringen ter waarde van 0,3 miljoen euro. Hiermee is het totaal resultaat op 2,8 miljoen euro uitgekomen.

In 2004 boekte de regionale omroep een positief resultaat van 1,344 miljoen euro. Door het positieve resultaat over het boekjaar 2005 is het negatieve eigen vermogen dat bij de vaststelling van het boekjaar 2003 tot 3,4 miljoen was opgelopen, in een periode van 18 maanden omgebogen tot een positief eigen vermogen van 0,8 miljoen euro in 2005.