Home Landelijke radio Omroep West moet anderhalf miljoen euro bezuinigen en stapt naar de rechter

Omroep West moet anderhalf miljoen euro bezuinigen en stapt naar de rechter


Omroep West moet volgend jaar anderhalf miljoen euro bezuinigen. Daardoor zullen negen full time banen verdwijnen.  De bezuinigingen zijn ondermeer een gevolg van een korting op de subsidie door de provincie Zuid-Holland. De omroep biedt haar werknemers een vrijwillige vertrekregeling aan maar sluit gedwongen ontslagen niet uit. Over andere maatregelen die het personeel treffen, wordt overleg gevoerd met de vakbonden en de ondernemingsraad.

Dit jaar kreeg de omroep al 966.000 euro minder subsudie. In de komende maanden wordt vastgesteld welke maatregelen definitief worden genomen en wat deze betekenen voor het personeel en de programmering van Omroep West. Directeur Gerard Milo: "Vast staat dat het ambitieniveau van de omroep hierdoor naar beneden zal moeten worden bijgesteld, waarmee het vermogen om een hoogwaardig media aanbod aan te bieden alsmede het voldoen aan media wettelijke minimum normen serieus onder druk komt te staan."

Net als andere regionale zenders wil ook Omroep West het tij nog keren via de rechter. Omroep West beschouwt de bezuinigingen van de provincie als onrechtmatig. "De provincie Zuid-Holland heeft het volledige bedrag dat nodig is voor de uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor de omroep van het Rijk ontvangen, maar houdt daar dus een deel van achter", stelt de omroep. Omroep Brabant was eerder al succesvol bij de rechter.

Volgens de directie van Omroep West wordt het geld van de omroep nu gebruikt voor groenvoorziening in de provincie.