Home Landelijke radio RTV West moet de boeken tonen aan CvdM

RTV West moet de boeken tonen aan CvdM

RTV West moet inzicht geven in de boeken. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag 30 december 2004 bepaald. Accountantskantoor Ernst & Young het Commissariaat voor de Media binnen twee weken inzage moet geven in de controledossiers van RTV West op straffe van een dwangsom van 5000 euro per dag.
Daarmee vernietigt het hof het eerdere oordeel van de voorzieningenrechter in het kort geding dat het Commissariaat begin 2004 had aangespannen.

Het Commissariaat heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de controledossiers informatie kunnen bevatten die niet in de administratie van RTV West terug te vinden zijn en voor het toezicht op RTV West van belang kunnen zijn.
Het Commissariaat is verheugd met de uitspraak. Commissaris Inge Brakman: “Het is voor de praktijk van ons toezicht van groot belang dat de rechter heeft onderstreept dat een ieder verplicht is medewerking te verlenen bij het uitoefenen van onze bevoegdheden om naleving van de Mediawet te controleren.”

Naar aanleiding van de in 2003 gebleken ernstige financiële problemen bij RTV West heeft het Commissariaat voor de Media nader onderzoek ingesteld en in dat kader heeft het aan Ernst & Young verzocht medewerking te verlenen door inzage te geven in haar voor de controle over 2001 en 2002 aangelegde zogeheten controledossiers. Ernst & Young weigerde medewerking waarna het Commissariaat een gerechtelijke procedure is gestart om de gevraagde medewerking af te dwingen.