Home Landelijke radio RTV Drenthe krijgt niets extra van provincie

RTV Drenthe krijgt niets extra van provincie

RTV Drenthe hoeft niet te rekenen op extra geld van de provincie, dit schrijft de Stentor. De staten vinden dat de regionale omroep haar financiële problemen zelf moet oplossen. Voor 1 april moet de directie een plan van aanpak presenteren en aangeven hoe ze de gaten in de begroting wil dichten. De belabberde kaspositie van de Drentse radio- en televisieomroep werd deze week besproken in de commissie welzijn van provinciale staten. Als er niets gebeurt, loopt het tekort in 2007 op tot 700.000 euro.

De verhoudingen tussen provinciebestuur en de directie van RTV Drenthe zijn ernstig verslechterd, zo werd tijdens de statenvergadering duidelijk. De collegepartijen PvdA en VVD, maar ook oppositiepartijen CDA en D66 vinden dat de omroepdirectie de provincie vorig jaar voor het lapje heeft gehouden. Hierbij gaat het om de lening van 7 miljoen euro, die de provincie naast de bijdrage ineens van een miljoen voor de verhuizing verstrekte. In ruil voor die lening verlangt de provincie zekerheden zoals onroerend goed van RTVDrenthe. In de loop van vorig jaar kwam de provincie er echter achter dat de omroep al een lening had afgesloten met de stichting Nationaal Restauratiefonds. Dit fonds heeft bij een eventueel faillissement ook het eerste recht om haar geld terug te vorderen.

Gedeputeerde Schaap sprak daar zijn verbijstering over uit. Woordvoerders van PvdA en VVD gingen nog een stap verder. Liberaal Geert Roeles wantrouwt de directie en volgens Huub Looman (PvdA) raakt de handelwijze van de provinciale omroepbazen het vertrouwen tussen provincie en RTVDrenthe.