Home Landelijke radio RTV Drenthe in zwaar financieel weer

RTV Drenthe in zwaar financieel weer

De provincie Drenthe moet dit najaar een besluit nemen over het meerjarenbedrijfsplan van RTV Drenthe. De regionale omroep verkeert in zwaar weer, doordat er er meer is uitgegeven dan is binnen gekomen. Directeur Rob Staal doet daarom een beroep op de overheid. Geeft deze geen extra subsidie dan voorziet Staal dat zijn omroep in een negatieve spiraal terechtkomt. Programma‘s verdwijnen en gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk.

De ronduit slechte financiële positie is de directe aanleiding. Om de begroting dit jaar sluitend te krijgen moest de omroep haar reserves aanspreken. Dat werd voor een keer getolereerd door het college van GS. Maar het provinciaal bestuur koppelde daar onmiddellijk de voorwaarde aan dat er voor de jaren tot 2008 een gezonde begroting zou worden gepresenteerd.

Met de presentatie van het meerjarenbedrijfsplan heeft directeur Rob Staal aan de voorwaarde voldaan. Zijn boodschap aan verantwoordelijk PvdA-gedeputeerde Hans Schaap en provinciale staten is helder. Er is al voor 500.000 euro bezuinigd en nog meer bezuinigen is niet mogelijk. Als de provincie niet bijspringt komt RTV Drenthe volgend jaar geen 198.000 euro tekort, maar 381.000, oplopend tot 928.000 euro in 2008.

Nu nog is het Rijk verantwoordelijk voor de budgetten van de regionale omroepen, maar die verantwoordelijkheid wordt naar verwachting volgend jaar overgeheveld naar de provincies. Die willen best, maar verlangen wel dat het kabinet hen met geld tegemoet komt.

Vorig jaar stelden de staten 450.000 euro beschikbaar als bijdrage in de verhuizing naar een nieuw pand. En ze leenden voor hetzelfde doel 3,2 miljoen euro tegen gunstige rentevoorwaarden. Dat speelt allemaal mee in de overwegingen als Gedeputeerde Staten dit najaar een besluit nemen over het bedrijfsplan van RTV Drenthe. (De Stentor)