Home Landelijke radio Rechter: snelle beslissing over frequentieveiling

Rechter: snelle beslissing over frequentieveiling

Staatssecretaris de Vries van Verkeer en Waterstaat moet nu op korte termijn een besluit nemen over de wijze waarop de voor de commerciële radio-omroep beschikbare etherfrequenties worden verdeeld. Dat is het oordeel van de rechtbank Rotterdam in het kort geding dat was aangespannen door de commerciële radio-omroepen Kiss FM en Q The Beat.
Volgens de rechtbank is langer uitstel in strijd met wettelijke en Europese verplichtingen om een doelmatig gebruik van beschikbare frequenties te verzekeren. Volgende week doet dezelfde rechtbank een uitspraak in een soortgelijke zaak die is aangespannen door het station Arrow Classic Rock.