Home Landelijke radio Radio en tv via internet opnieuw populairder

Radio en tv via internet opnieuw populairder

Meer dan de helft van de internetters gebruikte het web vorig jaar om naar radio te luisteren en/of om naar de televisie te kijken. Dat is zo’n tien procent meer dan in 2007, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2005 is het gebruik van tv en radio via internet meer dan verdubbeld. In 2008 is het aantal gebruikers van internettelevisie en -radio voor het eerst groter dan voor de digitale edities van kranten en nieuwsbladen.

Internettelevisie- en radio is erg populair onder internetters tot 25 jaar. Ruim 70 procent van deze jongeren gebruikt deze media. Het gebruik van internettelevisie en -radio neemt af naarmate de leeftijd stijgt. Bij personen vanaf 25 jaar zijn internettelevisie en -radio ongeveer even populair als onlinekranten.

De opkomst van de digitale mediaproducten gaat ten koste van fysieke media, zoals kranten. De totale binnenlandse oplage van dagbladen daalde tussen 2002 en 2008 met ongeveer zestien procent, van 4,3 miljoen tot 3,6 miljoen.