Home Landelijke radio Overheid moet alle etherfrequenties veilen

Overheid moet alle etherfrequenties veilen

De overheid moet de radiofrequenties van alle zenders veilen voor een periode van acht jaar. Dat heeft de bestuursrechter in Rotterdam woensdag bepaald.

In afwachting van een definitieve regeling wilde het vorige kabinet eerst een tijdelijke verdeling in elkaar zetten, waarbij ruimte was voor twee nieuwkomers die een jaar over de frequentie konden beschikken. Nieuwkomers als radio Veronica waren het daarmee oneens en spanden de rechtszaak aan. Zij vinden dat er geen technische belemmeringen zijn om alle frequenties nu al te verdelen.

De rechter in Rotterdam is het daar mee eens. Hij moest uitspraak doen in 95 geschillen die met deze zaak samenhangen en daarvoor was op 3 juli een zitting nodig die duurde van 09:00 uur tot 23:00 uur.

De bestuursrechter vindt dat een definitieve verdeling door langdurige politieke onenigheid tussen kabinet en Tweede Kamer ten onrechte is uitgebleven. Hij wil nu dat het kabinet voor 16 september een veiling aankondigt van de beschikbare frequenties voor commerciële radiozenders.

Vanaf 1 februari 2003 zouden de zenders dan hun plek in de ether kunnen innemen. Omdat de bestuursrechter stiltes in de ether ongewenst vindt, kunnen volgens hem de bestaande zenders tot februari volgend jaar blijven uitzenden. De onderhandelaars van CDA, LPF en VVD hebben bij de kabinetsformatie besloten om na de tijdelijke uitgifte van frequenties voor een jaar ze per september 2003 met een vergelijkende toets te verdelen. De bestuursrechter vindt echter dat er nu meteen een definitieve verdeling moet komen. Bovendien haalde hij woensdag ook het instrument van een vergelijkende toets onderuit. Het voorbereiden en houden van zo’n toets, waarbij criteria als bereik en omzet bepalend voor wie een frequentie krijgt, duurt volgens de bestuursrechter veel te lang.

Reacties van de stations
Veronica:
Directeur Jan Hoogesteijn van Radio Veronica is blij met de uitspraak. Nu hebben nieuwkomers, waaronder Kink fm en Radio Veronica, ook een kans op een frequentie. Veronica za zich nu gaan inschrijven voor de veiling.

Radio 538:
Erik de Zwart is teleur gesteld in de uitspraak van de rechter. En ze gaan kijken of de uitslag terecht is en deze eventueel aan vechten via een juridische weg.

Sky Radio:
Een ‘vervelend’ vonnis.

Beroepsprocedure tegen veiling?
De kans is groot dat het kabinet beroep zal aantekenen tegen de beslissing van de Rotterdamse rechter om een veiling van alle frequenties te verplichten. De regeringspartijen reageren behoorlijk verrast op de uitspraak, aangezien er na lang discussiëren eindelijk een politieke oplossing bereikt was. Het ministerie van Economische Zaken, dat sinds kort gaat over radiofrequenties, laat momenteel juristen bekijken wat de gevolgen van de uitspraak zijn. Het kabinet zal zich daarop beraden.

Nozema gaat door met FM-netwerk maken
De uitspraak van de bestuursrechter heeft voor Nozema grote negatieve gevolgen. Nozema bekijkt welke financiële consequenties uitstel van de verdeling van de commerciële frequenties voor haar zal hebben.

Desondanks gaat Nozema door met de uitrol. Op dit moment is bijna 60 procent van het nieuwe netwerk klaar. Wie er gebruik van gaat maken, is echter de vraag.

(Laatste update: 18:01 uur)