Ongehoord Nederland (ON!) krijgt weer een boete van de NPO. Het is de tweede sanctie die de publieke omroep oplegt aan de nieuwe omroep, in een jaar tijd. Het gaat om een bedrag van 56.065,45 euro, 1,5 procent van het jaarbudget van Ongehoord Nederland.

De NPO vindt dat de aspirant-omroep sinds de toetreding tot het publieke bestel de wettelijke verplichting tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht niet nakomt. Daarbij gaat het met name om het niet willen voldoen aan de journalistieke en professionele kwaliteitseisen. “Dit heeft een enorme negatieve impact op de integriteit en reputatie van de publieke omroep en legitimeert het opleggen van een tweede financiële sanctie”, aldus de NPO.

ON! is al diverse malen gevraagd om zich aan de regels te houden, maar daar geeft het onvoldoende gehoor aan. “ON! interpreteert de binnen het bestel geldende regels ten onrechte naar eigen inzicht”, stelt de NPO.

Eerder kreeg de omroep al een boete van 93.442,43 euro. Die was gebaseerd op het eerste rapport van de Ombudsman vanwege overtreding van de Journalistieke Code NPO. In januari gaat Ongehoord Nederland ook op de radio uitzenden.

Erkenning intrekken

De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om de staatssecretaris te vragen de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Dit is nu nog niet aan de orde.

Ongehoord Nederland gaat in beroep tegen de sanctie, zegt de voorzitter tegen persbureau ANP. De omroep noemt de boete “onterecht en ongepast”. “Omroep ON! houdt zich anders dan de NPO stelt keurig aan de samenwerking binnen het publieke bestel door actieve deelname in alle overleggen.”