Home Landelijke radio Omroep Zeeland voegt radio en televisie samen

Omroep Zeeland voegt radio en televisie samen

Omroep Zeeland voegt haar radio- en televisieafdeling samen. Dit schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant. Het moet leiden tot doelmatiger werken en kwaliteitsverbetering. Verder wordt het management uitgebreid met zowel een adjunct-hoofdredacteur als een -directeur.

Het is de bedoeling op de werkvloer het onderscheid tussen radio en televisie helemaal te laten verdwijnen. “Een radioverslaggever werkt ook voor de televisie en andersom”, zegt directeur-hoofdredacteur Feij. “Dat vraagt veel opleidingen en bijscholingen, maar uiteindelijk wordt de omroep een bedrijf dat met één mond en met dezelfde toon spreekt.”

De veranderingen, die al geruime tijd zijn voorbereid, kunnen worden doorgevoerd nu er duidelijkheid is over de toekomstige financiering van de regionale omroep. Het geld,6,9 miljoen euro per jaar, wordt voortaan verstrekt door de provincie, die daarvoor telkens afspraken voor vier jaar maakt. De grote lijnen daarvoor zijn weergegeven in de omroepnota, die vorige week naar buiten is gebracht.