Home Landelijke radio ‘Omroep West en RTV Rijnmond moeten samen verder’

‘Omroep West en RTV Rijnmond moeten samen verder’


RTV Rijnmond moet samengaan met Omroep West, de andere regionale omroep in Zuid-Holland. Dat vinden de VVD en D66 in die provincie. Onlangs maakte de provincie bekend bezuinigingen te willen doorvoeren bij beide omroepen.

De VVD en D66 zeggen tevreden te zijn over het werk van RTV Rijnmond en Omroep West, maar denken dat het nog efficiënter kan. Door samen te gaan en in één gebouw te gaan zitten, kan bespaard worden op de ondersteunde diensten van de omroepen. RTV Rijnmond zit in Rotterdam en Omroep West in Den Haag.

VVD en D66 willen dat Gedeputeerde Staten vóór de volgende vergunningverlening de mogelijkheden verkennen voor een fusie van de twee omroepen. Alle Zuid-Hollandse regio's zouden dan een eigen nieuwsblok op de nieuw te vormen zender moeten krijgen.

"Het is een best voor de hand liggende gedachte, maar in het verleden al uitputtend onderzocht door een extern bureau", aldus Rijnmond directeur Eric Wehrmeijer. "De conclusie was dat vormen van samenwerking op bepaalde vlakken relevant zijn. Die zijn en worden allemaal uitgevoerd. Een verdere fusie levert op basis van dat onderzoek geen verdere kostenvoordelen op en wordt dus ontraden. Zo loopt ons huurcontract van het pand door tot 2017."

De Provinciale Staten van Zuid-Holland telt 55 leden. VVD en D66 vormen nog geen derde van dat aantal.