Home Landelijke radio Omroep Hilversum stopt met radio maken

Omroep Hilversum stopt met radio maken

Omroep Hilversum heeft zes medewerkers ontslagen, stopt met radio-uitzendingen (A-FM) en beperkt het tv-aanbod. Het bestuur heeft Rients Slippens, oud-cultuurmakelaar van Hilversum, in de arm genomen om te onderzoeken of er een nieuwe lokale omroep(koepel) kan worden opgezet.

De forse financiële problemen nopen Omroep Hilversum tot ‘draconische maatregelen’. Zes van de negen medewerkers zijn ontslagen, meldt directeur Ruud Bochardt aan de Gooi- en Eemlander. Vijf van hen vertrekken per 1 februari, de zesde (een cameraman) al per 1 januari. Resteren een directeur/programmamaker, een secretaresse en een eindredactrice tv (samen 2,5 fte.).

Een tweede bezuinigingsmaatregel vormt het stopzetten van de radio-uitzendingen op 31 december. Omroep Hilversum probeert de nieuwsvoorziening op televisie ‘nog een tijdje op peil te houden’. De zendtijd voor zelfgemaakte tv-programma’s wordt gehalveerd (van twee naar een uur per week). Dit wordt, zoals gebruikelijk, aangevuld met (gratis) programma’s van derden. Het een en ander houdt in dat Omroep Hilversum vooralsnog doordeweeks slechts TekstTV biedt en in het weekeinde ‘een paar bewegende programma’s’.

Negatieve ontwikkelingen die volgens directie en bestuur ook nieuwe kansen bieden. Omroep Hilversum zoekt momenteel de samenwerking met anderen. Er worden met diverse organisaties gesprekken gevoerd.

Gedacht wordt aan het opzetten van een koepelorganisatie, die de zendmachtiging krijgt en anderen de gelegenheid geeft programma’s uit te zenden. Dit naar voorbeeld van Salto Omroep Amsterdam.