Home Landelijke radio Omroep Hilversum boos over uitspraken wethouder

Omroep Hilversum boos over uitspraken wethouder

Voorzitter Henk Kok van Omroep Hilversum ontkent dat hij bij mediawethouder Jan Rensen om een miljoen euro heeft gevraagd. “Als een man in een verantwoordelijke positie zo’n kreet slaakt, wordt de omroep daardoor beschadigd. Ik word gallisch van de vooroordelen, die dit weer oplevert”, zegt hij in de Gooi- en Eemlander.

Kok reageert op de brief van Rensen aan de raadscommissie. Daarin licht de PvdA-wethouder de gang van zaken rond het subsidieverzoek van de omroep toe. Directe aanleiding vormt zijn gesprek met voorzitter Henk Kok en penningmeester Martin Kaufman. Die wilden alleen maar over geld praten, aldus Rensen. Hij was met name verontwaardigd over de suggestie dat hij – wanneer de gemeente niet in de buidel tast – verantwoordelijk is voor (dreigende) ontslagen bij de lokale omroep.

Kok snapt er niets meer van. “Wij wilden juist graag over de toekomst praten, maar het werd al snel duidelijk dat Rensen een heel andere omroep ambieert.” De wethouder had zich hevig gestoord aan In Derde Termijn, waarin twee dames (van buiten Hilversum), in het kader van wereldvrouwendag, discussieerden over de positie van de vrouw in Albanië. De lokale omroep moet ‘onderscheidener’ en ‘Hilversumser’ worden, benadrukte Rensen, die het Man bijt Hond-achtige TVCollege als het goede voorbeeld noemde. “Dus minder Netwerk en meer volkstoneel”, aldus Kok.

Wat de discussie over het geld betreft, wil de omroepvoorzitter graag het een en ander rechtzetten. “Tijdens het gesprek stelde Rensen dat wij jaarlijks drie ton van de gemeente krijgen, maar dat werd direct door de aanwezige ambtenaar gecorrigeerd.” De gemeente fungeert als doorgeefluik voor UPC-gelden (118.000 euro) en de rijkssubsidie voor ID-banen (geslonken tot 39.000 euro), en draagt dit jaar zelf slechts veertig mille bij, benadrukt Kok. Geld dat is bedoeld voor noodzakelijke aanpassingen aan het onderkomen aan de Neuweg.

Dat de gemeente de omroep onderdak biedt, omschrijft de voorzitter als een historisch recht. Het aan de omroep beloofde nieuwe pand – aan de Mussenstraat – laat evenwel al geruime tijd op zich wachten. En daarmee de mogelijkheid om wat extra geld te verdienen met bijvoorbeeld het maken van bedrijfsfilms.

Structurele bezuinigingen, hogere kosten én de onmogelijkheid om extra inkomsten te verwerven hebben de lokale omroep in zwaar weer doen komen. Sinds de oprichting schiet de KRO regelmatig bedragen voor, die de collega’s niet in kas hebben. Dat loopt nu spaak. Omroep Hilversum is jaarlijks niet in staat om veertigduizend euro ‘af te lossen’. De nood is heel hoog, stelt Kok.

Hij heeft zijn hoop gevestigd op de inventiviteit van de medewerkers en op de Hilversumse raad. “Rensen zegt dat híj geen geld heeft, maar dat het in de raad – met een goed plan – een makkie wordt. Omdat we daar een meerderheid hebben. Ruud Bochardt is dan ook op het ogenblik verschrikkelijk veel in de wandelgangen te vinden”, meldt Kok. “Maar het blijft ontzettend naar om een wethouder zo tegen je te hebben. Ik beluister bij Rensen iets van ‘wie betaalt, bepaalt’. Wel regentesk voor een PvdA-wethouder.”

Vorig artikelGouden Peperbus prijs voor buitenreclame City FM
Volgend artikelQ-music vandaag vanuit de Bijenkort etalage