De NPO wil opnieuw een boete opleggen aan Ongehoord Nederland (ON!) en mogelijk ook kijken of de licentie ingetrokken kan worden. Volgens de Ombudsman is ook tijdens het tweede seizoen van het programma ‘Ongehoord Nieuws’ de Journalistieke Code NPO stelselmatig overtreden. Dus is de Raad van Bestuur van de NPO voornemens ON! een derde financiële sanctie op te leggen. Een sanctie kan ten hoogste 15 procent van het voor een omroep vastgestelde budget bedragen. De vorige keren was het bijna een ton en ruim 50.000 euro.

De Ombudsman van de publieke omroepen deed eind vorig jaar voor de tweede keer onderzoek naar het journalistiek handelen van Ongehoord Nieuws. De Ombudsman ontving sinds de start van het nieuwe seizoen in augustus 1852 klachten van het publiek over het programma en oordeelde op 30 november 2022 dat in 22 van de 23 uitzendingen de Journalistieke Code NPO door ON! opnieuw stelselmatig was geschonden.

Volgens de Ombudsman was er in veel uitzendingen sprake van ‘een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie, enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten’. Alle omroepen – en dus ook ON! – hebben zich aan de Journalistieke Code NPO gecommitteerd.

Zienswijze

De derde boete is nog een voornemen van de NPO. In het kader van hoor en wederhoor krijgt ON! de mogelijkheid om binnen 14 dagen een zienswijze te geven. Vervolgens zal de NPO besluiten of de derde sanctie daadwerkelijk aan ON! wordt opgelegd en zo ja, wat dan de hoogte van de sanctie zal zijn.

Na ontvangst van de zienswijze van ON! en de besluitvorming rond de voorgenomen derde sanctie, zal de Raad van Bestuur zich beraden of er een verzoek aan de staatssecretaris zal worden gedaan om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken.