Home Landelijke radio Minister wil beschikbaarheid van zendmasten beter beschermen

Minister wil beschikbaarheid van zendmasten beter beschermen


De beschikbaarheid van de grote zendmasten moeten beter beschermd worden. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vindt dat de hoge opstelpunten zoals de zendmast in IJsselstein (Lopik) en Hoogersmilde een cruciale functie hebben voor commerciële en publieke radiostations.

Daarom wil hij wettelijk vastleggen "dat deze opstelpunten daarvoor beschikbaar blijven. Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan het feit dat – indien er sprake is van meerdere partijen op antenneopstelpunten – één partij (eigenaar/beheerder van antenne-opstelpunt) de integrale verantwoordelijkheid heeft voor veiligheidsaspecten en voor zover nodig ook de doorzettingsmacht. Bij de uitwerking van deze wettelijke maatregelen zullen de eigenaars en beheerders van de bedoelde opstelpunten worden betrokken.

De minister maakt zijn voornemen kenbaar in een brief bij een onderzoeksrapport naar de veiligheid op de zendmasten. Dat onderzoek werd aangekondigd na de zendmastbranden van vorig jaar. "Hoofdconclusie van de onderzoekers is dat er geen fundamentele lacunes zijn geconstateerd met betrekking tot de wet- en regelgeving voor wat betreft de veiligheidsaspecten van de in het onderzoek beschouwde zendinrichtingen", stelt de minister naar aanleiding van het rapport van onderzoeksbureau Oranjewoud/SAVE.

De onderzoekers vinden het wel zorgelijk dat er zoveel partijen actief zijn in de masten. "Ieder kent en draagt een eigen verantwoordelijkheid op het punt van het borgen van de veiligheid. Of de optelsom van al deze verantwoordelijkheden ook resulteert in de borging van de integrale veiligheid wordt thans sterk bepaald door de mate waarin sprake is van een gemeenschappelijk gedragen veiligheidsfilosofie, de onderlinge verhoudingen en afstemmingswijze."

De onderzoekers stellen voor 1 partij verantwoordelijk te maken voor de algemene veiligheid en de beschikbaarheid van de zendmasten wettelijk te waarborgen. De minister geeft daar dus gehoor aan.