Deze kabinetsperiode wordt er niet opnieuw bezuinigd op de regionale omroepen. Dat heeft minister Slob van Media gezegd bij zijn bezoek aan Omroep West. “We hebben heel duidelijk een punt achter de bezuinigingen gezet. Dat was iets van het vorige kabinet.”

De dertien regionale omroepen moesten de afgelopen jaren miljoenen bezuinigen. Zo werd Omroep West voor 2 miljoen euro gekort. De minister beloofde de geldkraan niet verder dicht te draaien. “Er is geld beschikbaar gekomen voor onderzoeksjournalistiek, waarbij we hebben gezegd dat driekwart in de regio terecht moet komen.”

Slob zegt voorstander te zijn van meer onderlinge samenwerking tussen de regionale omroepen. “Als je naar de verdienmodellen van de journalistiek kijkt, dan zie je wel dat die aan het teruglopen zijn. Dus het is heel erg goed om te zoeken naar samenwerkingen en te kijken waar je besparingen kunt realiseren die het journalistieke product niet raakt. Kortom: men moet wel scherp aan de wind zeilen.”

Foto: Valerie Kuypers