Home Landelijke radio Maasland Radio wil zendmachtiging van gemeente Gennep

Maasland Radio wil zendmachtiging van gemeente Gennep

Maasland Radio gaat zelf een aanvraag indienen om ook voor de gemeente Gennep uit te kunnen zenden. Lange tijd is geprobeerd om met het huidige bestuur van Omroep Gennep (LOGO) tot samenwerking te komen, maar dat is niet gelukt. De Bergense en Arcen en Veldense Stichting (BAVLOS), waar Maasland Radio onder valt, gaat het nu dus zelf proberen.

Eind dit jaar loopt de vergunning van LOGO af, en bepaalt het Commissariaat voor de Media wie de komende vijf jaar de uitzendingen voor de gemeente Gennep mag verzorgen.

“De afgelopen 15 jaar heeft de BAVLOS bij herhaling geprobeerd om tot een constructieve samenwerking met Omroep Gennep te komen. Hoewel de gesprekken bij tijd en wijlen vruchtbaar leken, bleek het bestuur van de LOGO telkens weer de boot af te houden, en niet te willen professionaliseren. Toen LOGO afgelopen najaar plotseling een zendtijdaanvraag voor de gemeente Bergen indiende, is er zelfs een mediator aan te pas gekomen om beide omroepen tot elkaar te brengen. Ook Omroep Gennep heeft daarbij erkend meerwaarde te zien in samenwerking tussen de omroepinstellingen. Nadat de zendvergunning van de BAVLOS onlangs wederom met vijf jaar door het CvdM verlengd is, heeft de omroep het bestuur van LOGO dan ook opnieuw aangeschreven om de gesprekken over samenwerking weer op te pakken”, zo laat de omroep weten.

“Omdat zes weken na het versturen van de uitnodiging nog steeds geen reactie van LOGO was ontvangen, is telefonisch navraag gedaan bij voorzitter Janssen van de LOGO. Daaruit bleek dat de uitnodiging inderdaad in goede orde ontvangen is, maar dat het bestuur van LOGO afziet van verdere gesprekken over samenwerking. Daarmee kiest Omroep Gennep er klaarblijkelijk toch wéér voor om amateuristisch verder te draaien.”

Om ook voor de gemeente Gennep te kunnen uitzenden, dient er een kleine aanpassing te komen in de statuten van de BAVLOS. Verder zal de omroepstichting een andere naam gaan voeren; Omdat ‘BAVGLOS’ (Bergense en Arcen en Veldense en Gennepse Lokale Omroep Stichting) welhaast onuitspreekbaar wordt, zal waarschijnlijk worden gekozen voor ‘Maasduinen RTV’.

Met ‘Maasland Radio’, ‘Maasduinen TV’ en ‘Maaskrant Tekst TV’ gaat Maasduinen RTV professionele programma’s brengen voor het Maasduinen-gebied, waarbij actualiteit, informatie en lokale borging kernbegrippen zijn. Medewerkers van de huidige omroep in Gennep zullen worden uitgenodigd om zich in te zetten voor de nieuwe omroep.

“De stap om zélf zendtijd aan te vragen voor de gemeente Gennep is mede ingegeven door het feit dat twee van de drie leden van het huidige bestuur van de LOGO al zo’n 15 jaar in functie zijn, terwijl statutair een maximale termijn van 2 x 3 jaar is toegestaan. Daardoor wordt al jarenlang stelselmatig elke verfrissing van standpunten binnen het stichtingsbestuur van LOGO geblokkeerd, en blijven de uitzendingen ver onder de maat”, vindt Maasland Radio. “De radiotak van Gennep is al jarenlang inactief; de kabelkrant wordt nauwelijks ververst en ontbeert actuele nieuws- en informatiepagina’s, en de journalistieke waarde en technische kwaliteit van het wekelijkse televisieprogramma van Magic TV is niet om trots op te zijn. De chaos binnen de LOGO komt tenslotte duidelijk tot uiting in de uiterst beroerde website van de omroep.”

Inmiddels is een aantal mensen uit de Gennepse samenleving aangezocht om plaats te nemen in de programmaraad van de omroep. Gisteren zijn de globale plannen gepresenteerd aan de wethouder Seegers, die lokale omroepzaken in haar portefeuille heeft.

Vorig artikelHumberto Tan en Pierre Wind naakt in tv-programma Giel Beelen
Volgend artikel3FM heeft opnieuw weekend vol locatieuitzendingen