De 230 lokale omroepen in Nederland die zijn aangesloten bij koepelorganisatie NLPO, hoeven dit jaar minder geld te betalen voor hun lidmaatschap. De jaarbijdrage wordt met 25 procent verlaagd vanwege de coronacrisis. Ook wordt het bedrag dat lokale omroepen vanaf 1 april tot eind dit jaar moeten betalen aan Buma/Stemra, voor de muziekrechten, in mindering gebracht.

De NLPO wil daarmee de lokale omroepen lastenverlichting geven en steunen in deze crisistijd. De omroepen betalen via de NLPO muziekrechten aan Buma/Stemra. Dat bedrag hoeven zij de rest van het jaar dus niet meer te betalen.

“De lokale publieke omroepen zijn juist nu populairder en noodzakelijker, maar verkeren in nog grotere financiële nood dan ooit”, zegt Marc Vischer, directeur van de NLPO. “De inkomsten vallen nu weg en lokale omroepen hebben nauwelijks of geen reserves. Tegelijkertijd lopen de vaste lasten door en worden bovendien extra kosten gemaakt om de cruciale informatiefunctie in deze tijd te kunnen voortzetten.”

Steunfonds

De bijdrage van de NLPO wordt mogelijk omdat een aantal projectactiviteiten van de brancheorganisatie niet, of alleen gedeeltelijk door kan gaan, vanwege het coronavirus. De maatregelen van de NLPO zijn in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) genomen.

Onlangs werd door minister Slob al een tijdelijk steunfonds in het leven geroepen, waar omroepen een lening of uitkering kunnen aanvragen.

Foto: Andrzej Rembowski via Pixabay